ORLY

Najlepšie spoločnosti v odbore

Kto sú laureáti LÍDRI ODVETVIA

Náš program bol vytvorený tak, aby odlíšil tie najlepšie od priemerných spoločností na trhu. Lídri vo svojich odvetviach, ktorí udávajú smer, sa zameriavajú na rozvoj a zlepšovanie svojej kvalifikácie, vďaka ktorej môžu plniť požiadavky svojich zákazníkov. Na rozdiel od mnohých programov, kde je poplatok podmienkou zapojenia sa- Orly je vybraná skupina spoločností, do ktorých sa kvalifikuje iba malé percento podnikov z daného odvetvia.
tablet
tablet

VOĽBA ZÁKAZNÍKOV

RANKING ZHOTOVENÝ NA ZÁKLADE HODNOTENÍ NA NAJOBVYKLEJŚÍCH WEBOVÝCH STRÁNKACH S RECENZIAMI

Čo je to hodnotenie Orly

Orly je jedinečné ocenenie, ktorým sa môžu pochváliť len tie najlepšie spoločnosti, ktoré sa vyznačujú profesionalitou a poskytujú najvyššiu kvalitu služieb. Pripojenie sa k programu je skvelý spôsob, ako ostatným oznámiť, že spoločnosť je na najvyššej úrovni. Tu sú najdôležitejšie názory zákazníkov, ktorí odporúčajú účastníkov na internete. Sú hybnou silou tohto programu a jedinečnou porotou, ktorá hodnotí konkrétnu spoločnosť.  Projekt Orly bol vytvorený s cieľom vybrať tých najlepších z priemerných spoločností. Ocenené spoločnosti sú lídrami v odbore, aktívne sa zameriavajú na rozvoj a zlepšovanie svojej kvalifikácie, čo sa premieta do kvality služieb a spokojnosti zákazníkov. Na rozdiel od programov, kde platba je podmienkou prihlásenia sa - Orly majú jasné kritériá, ktoré si môže pozrieť každý. Najlepšie spoločnosti v tejto oblasti sú vyberané na základe hodnotení zákazníkov zverejnených na internete. Vďaka použitiu technológie mikroúdajov nachádzame obrovské množstvo hodnotení, ktoré v našom programe zohľadňujeme. Stojí za zmienku, že tieto technológie používajú okrem iných aj giganti ako Google a Facebook. Známky sa počítajú na 10-bodovej stupnici. Ďalším krokom je sčítanie hodnotení všetkých navštívených stránok. V záujme spoľahlivosti zoznamu bol vyvinutý aj vlastný algoritmus spoľahlivosti hodnotení v závislosti od zozbieraného počtu.

Jasné kritériá

opinion
Zhromažďujeme recenzie zo sociálnych a priemyselných portálov obsahujúcich recenzie.
diamond
Aby ste sa mohli zapojiť do programu, Vaša známka musí byť najmenej 8/10 bodov
deskopt
Vážený priemer vypočítame zo zozbieraných recenzií. Maximálna konečná známka je 10 bodov.
tablet

Cena sa udeľuje na základe hodnotení a názorov na internete

RANKING V ČÍSLACH

10 929
SKONTROLOVANÝCH FIRIEM
332 528
RECENZIÍ ZÁKAZNÍKOV
550 300
PRESKÚMANÝCH STRÁNOK
charity

ORLY charitatívne

„Existuje veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Nezabudnite na nich tieto Vianoce!“
Pod týmto sloganom sme realizovali kampane propagujúce pomoc ľuďom v núdzi počas Vianoc.
Chceli by sme poďakovať tímu hodnotenia odvetví Orly, bez ktorých by realizácia projektu nebola možná.

KONTAKT

Máte nejaké otázky? Chcete viac informácií? Kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.